hamburger
Bạn muốn làm đại lý?
Địa chỉ cửa hàng gần nhất
0225.62.65.166 | 0989.946.695

 1 2 3 >  Last
# Người mua Sản phẩm Số lượng Thành tiền Trạng thái Ngày
1 20161118OJUK
Thông tin thanh toán
Đặng Thu Thanh
Điện thoại: 0975241568
Địa chỉ: số 12/8 Nguyễn Hữu Tuệ-HP
Thông tin vận chuyển
Đặng Thu Thanh
Điện thoại: 0975241568
Địa chỉ: số 12/8 Nguyễn Hữu Tuệ-HP
  Tin nhắn
  chiều mai chuyển hàng đến cho tôi nhé,4h
  Thanh toán:
  Thanh toán tại cửa hàng
  Vận chuyển:
  Miễn phí trong 15 km
  Phí vận chuyển: 0 đ
  Tổng tiền: 4,490,000 đ
  Vào lúc:
  14:19 ngày 18/11/2016
  Đặng Thu Thanh 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 14:19 ngày 18/11/2016
  2 201611185DKB
  Thông tin thanh toán
  Đỗ Khắc Xuân
  Điện thoại: 01225.785.426
  Địa chỉ: số 12/85 miếu 2 xã-lê chân-hp
  Thông tin vận chuyển
  Đỗ Khắc Xuân
  Điện thoại: 01225.785.426
  Địa chỉ: số 12/85 miếu 2 xã-lê chân-hp
   Tin nhắn
   chiều mai chuyển hàng đến cho tôi nhé,4h
   Thanh toán:
   Thanh toán tại cửa hàng
   Vận chuyển:
   Miễn phí trong 15 km
   Phí vận chuyển: 0 đ
   Tổng tiền: 5,490,000 đ
   Vào lúc:
   08:56 ngày 18/11/2016
   Đỗ Khắc Xuân 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:56 ngày 18/11/2016
   3 20161117GKY4
   Thông tin thanh toán
   Nguyễn Tiến Hanh
   Điện thoại: 01223.245.785
   Địa chỉ: số 25/8 Lê Lợi-NQ-HP
   Thông tin vận chuyển
   Nguyễn Tiến Hanh
   Điện thoại: 01223.245.785
   Địa chỉ: số 25/8 Lê Lợi-NQ-HP
    Tin nhắn
    chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi,5h
    Thanh toán:
    Thanh toán tại cửa hàng
    Vận chuyển:
    Miễn phí trong 15 km
    Phí vận chuyển: 0 đ
    Tổng tiền: 4,490,000 đ
    Vào lúc:
    16:46 ngày 17/11/2016
    Nguyễn Tiến Hanh 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 16:46 ngày 17/11/2016
    4 20161117770V
    Thông tin thanh toán
    Trận Tuấn Thành
    Điện thoại: 01227256473
    Địa chỉ: số 14/8 Phạm Tử Nghi-Lê Chân-HP
    Thông tin vận chuyển
    Trận Tuấn Thành
    Điện thoại: 01227256473
    Địa chỉ: số 14/8 Phạm Tử Nghi-Lê Chân-HP
     Tin nhắn
     chiều thứ 7 chuyển máy đến cho tôi,3h
     Thanh toán:
     Thanh toán tại cửa hàng
     Vận chuyển:
     Miễn phí trong 15 km
     Phí vận chuyển: 0 đ
     Tổng tiền: 5,490,000 đ
     Vào lúc:
     08:24 ngày 17/11/2016
     Trận Tuấn Thành 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:24 ngày 17/11/2016
     5 201611164VFN
     Thông tin thanh toán
     Nguyễn Tiến Thành
     Điện thoại: 01225.457.248
     Địa chỉ: số 12/47 Tràng Cát-Hải An-HP
     Thông tin vận chuyển
     Nguyễn Tiến Thành
     Điện thoại: 01225.457.248
     Địa chỉ: số 12/47 Tràng Cát-Hải An-HP
      Tin nhắn
      chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi nhé,5h
      Thanh toán:
      Thanh toán tại cửa hàng
      Vận chuyển:
      Miễn phí trong 15 km
      Phí vận chuyển: 0 đ
      Tổng tiền: 5,490,000 đ
      Vào lúc:
      16:48 ngày 16/11/2016
      Nguyễn Tiến Thành 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 16:48 ngày 16/11/2016
      6 20161115GKW6
      Thông tin thanh toán
      Đào Khôi Nguyên
      Điện thoại: 0984.458.785
      Địa chỉ: số 25/45 Lê Lai-NQ-HP
      Thông tin vận chuyển
      Đào Khôi Nguyên
      Điện thoại: 0984.458.785
      Địa chỉ: số 25/45 Lê Lai-NQ-HP
       Tin nhắn
       sáng mai đến lắp máy cho tôi,10h
       Thanh toán:
       Thanh toán tại cửa hàng
       Vận chuyển:
       Miễn phí trong 15 km
       Phí vận chuyển: 0 đ
       Tổng tiền: 5,490,000 đ
       Vào lúc:
       09:22 ngày 15/11/2016
       Đào Khôi Nguyên 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:22 ngày 15/11/2016
       7 20161114ZZ41
       Thông tin thanh toán
       Phạm Văn Hơn
       Điện thoại: 01225.257.147
       Địa chỉ: số 45 Hồng Bàng-HB-HP
       Thông tin vận chuyển
       Phạm Văn Hơn
       Điện thoại: 01225.257.147
       Địa chỉ: số 45 Hồng Bàng-HB-HP
        Tin nhắn
        chiều thứ 5 đến lắp máy cho mình nhé,4h
        Thanh toán:
        Thanh toán tại cửa hàng
        Vận chuyển:
        Miễn phí trong 15 km
        Phí vận chuyển: 0 đ
        Tổng tiền: 4,490,000 đ
        Vào lúc:
        16:01 ngày 14/11/2016
        Phạm Văn Hơn 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 16:01 ngày 14/11/2016
        8 20161114TCXX
        Thông tin thanh toán
        Đặng Thu Thủy
        Điện thoại: 01226.458.785
        Địa chỉ: số 23/56 Lương Khánh Thiện-NQ-HP
        Thông tin vận chuyển
        Đặng Thu Thủy
        Điện thoại: 01226.458.785
        Địa chỉ: số 23/56 Lương Khánh Thiện-NQ-HP
         Tin nhắn
         Chiều mai 3h đến lắp cho tôi nhé
         Thanh toán:
         Thanh toán tại cửa hàng
         Vận chuyển:
         Miễn phí trong 15 km
         Phí vận chuyển: 0 đ
         Tổng tiền: 5,490,000 đ
         Vào lúc:
         09:15 ngày 14/11/2016
         Đặng Thu Thủy 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:15 ngày 14/11/2016
         9 20161112P1TS
         Thông tin thanh toán
         Trần Văn Mạnh
         Điện thoại: 01244.257.896
         Địa chỉ: số 12/45 Lê Đại Hành-HB-HP
         Thông tin vận chuyển
         Trần Văn Mạnh
         Điện thoại: 01244.257.896
         Địa chỉ: số 12/45 Lê Đại Hành-HB-HP
          Tin nhắn
          chiều mai chuyển máy cho tôi lắp,4h
          Thanh toán:
          Thanh toán tại cửa hàng
          Vận chuyển:
          Miễn phí trong 15 km
          Phí vận chuyển: 0 đ
          Tổng tiền: 5,490,000 đ
          Vào lúc:
          14:55 ngày 12/11/2016
          Trần Văn Mạnh 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 14:55 ngày 12/11/2016
          10 20161111XCNH
          Thông tin thanh toán
          Đỗ Duy Tùng
          Điện thoại: 0945267413
          Địa chỉ: số 12/14 Hoàng Văn Thụ-HB-HP
          Thông tin vận chuyển
          Đỗ Duy Tùng
          Điện thoại: 0945267413
          Địa chỉ: số 12/14 Hoàng Văn Thụ-HB-HP
           Tin nhắn
           chiều mai lắp máy cho tôi,4h
           Thanh toán:
           Thanh toán tại cửa hàng
           Vận chuyển:
           Miễn phí trong 15 km
           Phí vận chuyển: 0 đ
           Tổng tiền: 5,490,000 đ
           Vào lúc:
           09:54 ngày 11/11/2016
           Đỗ Duy Tùng 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:54 ngày 11/11/2016
           11 201611104VTN
           Thông tin thanh toán
           Nguyễn Hoàng Sơn
           Điện thoại: 01255256451
           Địa chỉ: số 16/158 chùa hàng-lê chân-hp
           Thông tin vận chuyển
           Nguyễn Hoàng Sơn
           Điện thoại: 01255256451
           Địa chỉ: số 16/158 chùa hàng-lê chân-hp
            Tin nhắn
            chiều mai chuyển hàng đến cho tôi,3h
            Thanh toán:
            Thanh toán tại cửa hàng
            Vận chuyển:
            Miễn phí trong 15 km
            Phí vận chuyển: 0 đ
            Tổng tiền: 4,490,000 đ
            Vào lúc:
            14:28 ngày 10/11/2016
            Nguyễn Hoàng Sơn 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 14:28 ngày 10/11/2016
            12 20161110FIDD
            Thông tin thanh toán
            Nguyễn Tường Loan
            Điện thoại: 01224568785
            Địa chỉ: số 15/89 miếu 2 xã-lê chân-hp
            Thông tin vận chuyển
            Nguyễn Tường Loan
            Điện thoại: 01224568785
            Địa chỉ: số 15/89 miếu 2 xã-lê chân-hp
             Tin nhắn
             chiều lắp máy cho tôi,3h
             Thanh toán:
             Thanh toán tại cửa hàng
             Vận chuyển:
             Miễn phí trong 15 km
             Phí vận chuyển: 0 đ
             Tổng tiền: 5,490,000 đ
             Vào lúc:
             08:47 ngày 10/11/2016
             Nguyễn Tường Loan 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:47 ngày 10/11/2016
             13 20161109ST21
             Thông tin thanh toán
             Phạm Thanh Bình
             Điện thoại: 0985.124.568
             Địa chỉ: số 12/25 Phạm Thú Thứ-HB-HP
             Thông tin vận chuyển
             Phạm Thanh Bình
             Điện thoại: 0985.124.568
             Địa chỉ: số 12/25 Phạm Thú Thứ-HB-HP
              Tin nhắn
              chiều mai lắp máy cho tôi,5h
              Thanh toán:
              Thanh toán tại cửa hàng
              Vận chuyển:
              Miễn phí trong 15 km
              Phí vận chuyển: 0 đ
              Tổng tiền: 5,490,000 đ
              Vào lúc:
              14:47 ngày 09/11/2016
              Phạm Thanh Bình 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 14:47 ngày 09/11/2016
              14 20161109HINB
              Thông tin thanh toán
              Nguyễn Tiến Hoàng
              Điện thoại: 0985.145.587
              Địa chỉ: số 15/58 Cát Dài-Lê Chân-HP
              Thông tin vận chuyển
              Nguyễn Tiến Hoàng
              Điện thoại: 0985.145.587
              Địa chỉ: số 15/58 Cát Dài-Lê Chân-HP
               Tin nhắn
               chiều nay đến lắp máy cho tôi,4h
               Thanh toán:
               Thanh toán tại cửa hàng
               Vận chuyển:
               Miễn phí trong 15 km
               Phí vận chuyển: 0 đ
               Tổng tiền: 5,490,000 đ
               Vào lúc:
               08:55 ngày 09/11/2016
               Nguyễn Tiến Hoàng 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:55 ngày 09/11/2016
               15 201611081PB5
               Thông tin thanh toán
               Đào Thúy Hà
               Điện thoại: 0125.356.485
               Địa chỉ: số 12/58 Nguyễn Công Trứ-NQ-HP
               Thông tin vận chuyển
               Đào Thúy Hà
               Điện thoại: 0125.356.485
               Địa chỉ: số 12/58 Nguyễn Công Trứ-NQ-HP
                Tin nhắn
                Chiều mai chuyển hàng đến cho tôi,10h
                Thanh toán:
                Thanh toán tại cửa hàng
                Vận chuyển:
                Miễn phí trong 15 km
                Phí vận chuyển: 0 đ
                Tổng tiền: 5,490,000 đ
                Vào lúc:
                09:25 ngày 08/11/2016
                Đào Thúy Hà 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:25 ngày 08/11/2016
                16 2016110658T3
                Thông tin thanh toán
                Đặng Thanh Bình
                Điện thoại: 01225.487.562
                Địa chỉ: số 125 Phố Cấm-Ngô Quyền-HP
                Thông tin vận chuyển
                Đặng Thanh Bình
                Điện thoại: 01225.487.562
                Địa chỉ: số 125 Phố Cấm-Ngô Quyền-HP
                 Tin nhắn
                 chiều mai đến lắp máy cho tôi nhé,3h
                 Thanh toán:
                 Thanh toán tại cửa hàng
                 Vận chuyển:
                 Miễn phí trong 15 km
                 Phí vận chuyển: 0 đ
                 Tổng tiền: 5,490,000 đ
                 Vào lúc:
                 09:37 ngày 06/11/2016
                 Đặng Thanh Bình 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:37 ngày 06/11/2016
                 17 201611053J80
                 Thông tin thanh toán
                 Phạm Tuệ Minh
                 Điện thoại: 0985.256.478
                 Địa chỉ: số 23/26 Nguyễn Tường Loan-lê chân-hp
                 Thông tin vận chuyển
                 Phạm Tuệ Minh
                 Điện thoại: 0985.256.478
                 Địa chỉ: số 23/26 Nguyễn Tường Loan-lê chân-hp
                  Tin nhắn
                  chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi,6h
                  Thanh toán:
                  Thanh toán tại cửa hàng
                  Vận chuyển:
                  Miễn phí trong 15 km
                  Phí vận chuyển: 0 đ
                  Tổng tiền: 5,490,000 đ
                  Vào lúc:
                  15:54 ngày 05/11/2016
                  Phạm Tuệ Minh 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 15:54 ngày 05/11/2016
                  18 20161104P0MT
                  Thông tin thanh toán
                  Đặng Thu Thảo
                  Điện thoại: 0985.124.568
                  Địa chỉ: số 12 lán bè-lê chân-hp
                  Thông tin vận chuyển
                  Đặng Thu Thảo
                  Điện thoại: 0985.124.568
                  Địa chỉ: số 12 lán bè-lê chân-hp
                   Tin nhắn
                   chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi,4h
                   Thanh toán:
                   Thanh toán tại cửa hàng
                   Vận chuyển:
                   Miễn phí trong 15 km
                   Phí vận chuyển: 0 đ
                   Tổng tiền: 5,490,000 đ
                   Vào lúc:
                   16:27 ngày 04/11/2016
                   Đặng Thu Thảo 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 16:27 ngày 04/11/2016
                   19 20161104TUE1
                   Thông tin thanh toán
                   Nguyễn Tuấn Vũ
                   Điện thoại: 01225.247.689
                   Địa chỉ: số 12/25 nguyễn công trứ-lê chân-hp
                   Thông tin vận chuyển
                   Nguyễn Tuấn Vũ
                   Điện thoại: 01225.247.689
                   Địa chỉ: số 12/25 nguyễn công trứ-lê chân-hp
                    Tin nhắn
                    chiều nay lắp máy cho tôi nhé,3h
                    Thanh toán:
                    Thanh toán tại cửa hàng
                    Vận chuyển:
                    Miễn phí trong 15 km
                    Phí vận chuyển: 0 đ
                    Tổng tiền: 4,490,000 đ
                    Vào lúc:
                    09:24 ngày 04/11/2016
                    Nguyễn Tuấn Vũ 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:24 ngày 04/11/2016
                    20 20161103S21F
                    Thông tin thanh toán
                    Đặng Thị Hương
                    Điện thoại: 01224278.369
                    Địa chỉ: số 26 lán bè-lê chân-Hp
                    Thông tin vận chuyển
                    Đặng Thị Hương
                    Điện thoại: 01224278.369
                    Địa chỉ: số 26 lán bè-lê chân-Hp
                     Tin nhắn
                     sáng chủ nhật đến lắp máy cho tôi,9h
                     Thanh toán:
                     Thanh toán tại cửa hàng
                     Vận chuyển:
                     Miễn phí trong 15 km
                     Phí vận chuyển: 0 đ
                     Tổng tiền: 5,490,000 đ
                     Vào lúc:
                     15:22 ngày 03/11/2016
                     Đặng Thị Hương 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 15:22 ngày 03/11/2016
                      1 2 3 >  Last